Ελευθερία ή θάνατος!
География
Гръцкият полуостров е разположен в югоизточния край на Европа. Той се простира между 34 и 41 паралел и граничи с Албания (северозапад), България и Македония (север), Турция (северозапад), Егейско море на изток, Средиземно море на юг и Йонийско море на запад. Гърция е разположена на територия от 131,944 км2 , от които 106,777 са в континенталната част и 25,167 в островната част. Континенталната част обхваща Атика, Пелопонес, Стереа Елада, Тесалия, Епир, Македония и Тракия и островите в Егейско и Йонийско море. Административно, Гърция е разделена на 51 префектури и има население от около 10.3 милиона жители според преброяването на населението от 1991 година. Гръцкият пейзаж се отличава с голямо разнообразие. Планините покриват почти 80% от континенталната част, оформяйки гръбнак, който минава през цялата територия на Гърция, от границата с Албания до нос Тайнаро, и продължава до остров Крит. Основната планинска верига, Пиндос, е продължение на Албанските планини, които на свой ред са продължение на Динарските Алпи, които водят началото си от Югославия и продължават на юг. Връх Олимп е най- високият в Гърция с надморска височина от 2,917 метра. Други върхове са Смоликас (2,637 метра), Ворас (2,524 метра), Грамос (2,520 метра), и т.н. Долините са значително по-малко и покриват около 20% от територията на Гърция. Географски те са разположени предимно в централна и северна Гърция и най-важните са: долините на западна Тесалия (1,267 км2 ), Гяница (1,180 км2 ), Тесалоники, Серес, Лариса, Комотини и т.н. Крайбрежната ивица на Гърция е впечатляваща със своята дължина (13,676 км) и сложност, отвеждаща до голям брой дълбоки и широки заливи, полуострови, носове и проливи. Островната част на Гърция е съставена от около 2,000 островни групи като островите на североизточна Егея, Споради, Циклади, Додеканези, Крит, Евиа и Йонийските острови. Растителността зависи от географските райони. Разнообразието от растения е изключително с открити досега около 6,000 местни вида. Това впечатляващо изобилие от флора и фауна се дължи на уникалното географско разположение на Гърция между Европа и Африка. Гърция е оградена от седем морета: Йонийско, Егейско, Тракийско, Миртонско, Икарийско, Карпатско и Критско море. Егейско море е най-важно за корабоплаването и националната икономика. То е затворено плитко море, свързващо Средиземно и Черно море. Йонийско море е следващото по важност. То е по-дълбоко от Егейско, отворено на юг и се характеризира със силни течения. Реките в Гърция са сравнително малко, най-важните от тях са Алиакмонас (320 км), Ахелос (220 км), Пиниос (205 км), Стримонас (118 км), Тиамис (115 км), Арактос (110 км)и т.н. Най-големите са тези, които водят началото си извън Гърция, като Еврос (с Гръцка част 204 км от 530 км) и Нестос (Гръцка част 130 км от 234 км). На много реки са изградени язовири за напояване и производство на електроенергия. Езерата в Гърция са естествени и изкуствени. Повечето от изкуствено създадените езера са в западната част на страната, като Триконида, Амвракия, Памвотис, Волви, Вегоритис, Преспа и Касториа. Изкуствените езера са създадени чрез стесняване течението на реки, такива езера са Кастраки и Кремаста. Няколко езера са пресушени в миналото (Копайда, Карла) за да се увеличи обработваемата земя, но с оглед на свързаните с това вредни екологични последствия се разработват планове за възстановяването им. 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.