Ελευθερία ή θάνατος!
Климатът притежава всички типични характеристики на Средиземноморския климат, с ограничени дъждовни сезони, сухи лета, меки зими и обилно слънце (около 3,000 часа на година). От климатична гледна точка годината може да бъде разделена на два основни периода: студен, който трае от октомври до март и топъл, от април до септември. Гърция може да бъде разделена на 6 основни климатични области, които са показани на следната карта.
Климат
Освен това, някои области, които трябва да споменем са: планински - северна Гърция, Йония и Егея. Планинските области се характеризират с ниски температури, обилни снеговалежи, облаци и силни ветрове. Зимата е сурова, а лятото е прохладно. Северна Гърция се характеризира с по-малко сухи лета и редовни валежи през цялата година. Зимата е сурова, а лятото дъждовно. Характерните особености на Йония са мека зима, много валежи, по-малко облаци и повече слънце. Това е най-слънчевата област с приятен, мек климат. Егея се характеризира със силни постоянни ветрове, достатъчно слънце и влажност. В следващите таблици е дадена информация за времето, по отношение на температура, дневна слънчева светлина и влажност. Посочените температури са средни месечни температури за различни райони на Гърция и обхващат и деня и нощта, така че трябва да се очакват доста по-големи стойности на дневните температури. Всъщност, през Юни температури от над 40 °C през някои дни не са необичайни. 

Средни месечни температури (°C)

Климат
Стойностите на относителната влажност подчертават факта, че северна Гърция се радва на по-влажни условия от южната част. Особено значение се придава на много сухите лета в по-просторната област на Атина

Относителна влажност (%)

Климат
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.