Ελευθερία ή θάνατος!
 • ок. 1950-1550 пр. Хр. - разцвет на Минойската цивилизация
 • ок. 1270–1120 пр. Хр. — Микенската цивилизация процъфтява.
 • ок. 750-550 пр. Хр. — Гърците колонизират части от Италия и Африка.
 • 560-510 пр. Хр. — Влиянието на Атина се засилва.
 • 510 пр. Хр. Клистен — атински държавник, въвежда демокрацията в Атина.
 • ок. 510-336 пр. Хр. — Сформира се Пелопонеският съюз, воден от Спарта.
 • 499-494 пр. Хр. — Въстание срещу Персия на гърците в Йония.
 • 490 пр. Хр. — Битката при Маратон.
 • 480-479 пр. Хр. — Гърците отблъскват нашествието на персите при Саламин и Платея.
 • 477 пр. Хр. — Атина и Йония сключват Делоския съюз срещу Персия.
 • 459 пр. Хр. — Спарта побеждава Атина в първата Пелопонеска война.
 • 443-429 пр. Хр. — Перикъл властва в Атина.
 • 431-404 пр. Хр. — Спарта побеждава във втората — Велика пелопонеска война.
 • 378-371 пр. Хр. — Тива надминава Спарта като водеща сила в Гърция.
 • 359-323 пр. Хр. — Управление на Филип II и сина му Александър Велики.

Минойска цивилизация

Хронология

Минойската цивилизация е цивилизация от бронзовата епоха, която възниква на остров Крит и доминира бреговете и островите на Егейско море. Процъфтява като морска сила от около 27-и век до 15-ти век пр.н.е. Тя е преоткрита в началото на 20-ти век от британския археолог Артър Еванс. Той разкопава двореца в Кносос. Това е най-големият и както се оказва по-късно — най-запазеният. По-късно били разкрити и дворците във Фестос, Малия, Закро. От забравата излязла една блестяща цивилизация. Английският археолог я нарекъл минойска по името на митичния цар Минос. Минойската цивилизация се счита че е започнала с дворцови комплекси, които се появяват през бронзовата епоха. Връзката на минойците с най-древните народи на остров Крит са неизвестни.

Наричана е най-значимото огнище на старинната егейска цивилизация. Най-голям разцвет достига в периода 1950-1550 г. пр.н.е. Минойците разполагат със силна флота, която защитава острова от нападение. Това обяснава защо селищата им не са опасани с дебели стени. Превъзходни моряци и добри търговци, те кръстосвали Средиземно море, осъществявайки връзки с Древен Египет и Финикия. Никой не се осмелява да оспорва морското им превъзходство и могъщество. Притежават писменост, която предшества първата древногръцка писменост засвидетелствана засега.

Микенска цивилизация

Микенците създават първата велика цивилизация на континенталната част на Древна Гърция (около 2700-1120 г.пр.н.е.) и са основоположниците на класическия период в Елада. Тези търговци и воини от бронзовата епоха от своя град Микена се разпростират по цялото Средиземно море. Смята се, че Златната маска изобразява Агамемнон — владетел от времето на легендарната Троянска война. За първи път по това време микенците успели да обединят цяла Гърция. Умели държавници и смели войни, този народ разполагал със сто хилядна армия (по Омирови изчисления) и тръгнал срещу богатата Троя. От Омир и други митове се знае, че Троянската война започнала заради свадата между цар Менелай и троянския принц Парис. Във войната вземат участие и много митични герои: Диомед — потомък на цар Минос, божественият Ахил, Аякс Теламонид — равен по сила на Херкулес и много други. Цялата Троянска война е описана в произведението на Омир "Илиада".

Класически период

Класическият период е времето на най-голям разцвет на древногръцките общество и култура около 5-6 век пр.н.е. Най-влиятелният политически и културен център след победата в гръко-персийските войни става древна Атина. Максималното си могъщество и културно развитие Атина достига когато начело на държавата застава видният политик, военен лидер, поддръжник на Демократическата партия Перикъл, който е избран 15 пъти за стратег. Този период е известен на историците като „Златният век на Перикъл“, въпреки че е сравнително кратък.

Икономическа борба възниква между Атина и Коринт в търговията, а между Атина и Спарта — за надмощие в Гърция. В 431 г. пр.н.е. започва най-масовата война в историята на древна Гърция — Пелопонеската война, която завършва с поражение на Атина, загуба на владения и привилегии, и Спарта установява своятахегемония. В периода на слабост на полисите започва издигането на Македония. Крал Филип II Македонски последователно печели ТесалияФокидаХалкида иТракия. Анти-македонската коалиция, за чиято идеология се застъпва Демостен, претърпява съкрушително поражение в битката при Херонея през 338 г. пр.н.е.

Елинистическа цивилизация

Хронология

Елинистическата цивилизация е историческа и културна епоха в древна Гърция обхващаща времето след Александър Македонски (разпадането на Александровата държава) до създаването на Римската империя от Октавиан Август (323 г. пр.н.е. - 30 г. пр.н.е.) Завоеванията на Александър Македонски започват през 334 г. пр.н.е. и до смъртта му през 323 г. пр.н.е. той завладява много страни и създава огромна империя, която включва Гърция и МакедонияМала Азия, южните области на Балканския полуостров, Египет и Тунис. Разпространение получават гръцкия език и култура, като гръцкият език става език на висшите слоеве на градското население и придобива значението на международен език на културата, подобно на латинския език през Средновековието.

Създаден и извършен е синтез на гръцката култура и на културата на Древния Изток. Атинската философия, литература и изкуство се съчетават с отдавна развитите на изток математикаастрономия и естествознание. Центрове стават АнтиохияПергами най-вече Александрия - град, основан от Александър Македонски при устието на река Нил през 331 г. пр.н.е., който става столица на тогавашен Египет. В Александрия се създава най-голямата библиотека в древността, през 3 век тук работят Архимед и Евклид. Философията се характеризира с влиянието на Платон. В този период започва нова вълна на колонизация в Африка и Азия.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.