Ελευθερία ή θάνατος!

Гърция е парламентарна република. Приетата през 1975 г. конституция е гаранция за спазването на правата и свободите на гръцките граждани. Според нея глава на гръцката държава е непряко избран президент. Той се избира за срок от 4 години от Парламента.

Основа на изпълнителната власт е правителството (министерски съвет), начело с министър-председател. До поправката през 1986 голяма роля във властта играе и президентът, но след това много от правомощията му са отнети и днес той има по-скоро представителни функции. Най-голяма власт е съсредоточена в министър-председателя, който формално се назначава от президента.

Законодателната власт се упражнява от 300-местен еднокамарен Парламент, чийто състав се избира на всеки 4 години на тайни парламентарни избори. Изборната система в страната е пропорционална с 3% изборен праг, като партията, получила най-много гласове получава 50 допълнителни места. Преди всички избори президентът е задължен да разпуска парламента, а също и ако е гласуван вот на недоверие.

Списък с политическите партии в Гърция

Гърция има многопартийна система. В продължение на десетилетия доминират две големи партии - Нова демокрация и Общогръцко социалистическо движение (ПАСОК), като в парламента влизат и по няколко по-малки. След изборите от 2015 Коалицията на радикалната левица (СИРИЗА) заема мястото на ПАСОК.
Партия/коалицияМеста в
парламента (януари 2015)
Идеология
Коалиция на радикалната левица (СИРИЗА)149социализъм
Нова демокрация76либерален консерватизъм
Златна зора17национализъм
Реката (То потами)17центризъмсоциалдемокрациялиберализъм
Комунистическа партия на Гърция15комунизъм
Независими гърци (АНЕЛ)13национален консерватизъм
Общогръцко социалистическо движение (ПАСОК)13социалдемокрация
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.